Using the Zeta Architecture – Jim Scott at Strata London 2015

Rewatch Jim Scott's presentation at Starata+Hadoop London 2015 on "Using the Zeta Architecture".